Drukuj

DEKRET

w sprawie utworzenia samodzielnej stacji duszpasterskiej w Górnej Grupie, w dekanacie nowskim, powiecie świeckim

 

Na wielkiej przestrzeni pomiędzy wioską Bzowo, w powiecie świeckim, a miastem powiatowym Świecie, wynoszącą zgóry 26 km., niema dotąd ani jednego kościoła parafjalnego, chociaż liczba mieszkających tu wiernych bardzo wzrosła, zwłaszcza od czasu, kiedy Okręgowy Urząd Ziemski w Grudziądzu przystąpił do parcelacji ziemi w Górnej Grupie. Stąd zawiązał się tam jako ośrodku tego obszaru Komitet u­biegający się o utworzenie nowej parafji, o przydzielenie zie­mi na dotację kościoła i beneficjum u Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Grudziądzu. Obecnie zostały gorliwe zabiegi tegoż Komitetu już tak dalece uwieńczone pomyślnym skut­kiem, że można przystąpić do spełnienia słusznych życzeń tamtejszych katolików, bo mają narazie kaplicę prowizorycz­ną obok zakładu OO. Werbistów, osobny cmentarz grzebal­ny, rolę pod przyszły kościół parafjalny i ziemię na uposaże­nie duszpasterza.

Stąd tworzę niniejszym, po wysłuchaniu stron w tym zainteresowanych, w Górnej Grupie na stałe nową, samodzielną stację duszpasterską z własną Radą Parafialną i wcielam do niej:

A. z parafji bzowskiej miejscowości: Górną Grupę, Dolną Grupę, Grupę-Plac Ćwiczeń.

B. z parafji Świecie miejscowości: Bratwin, Stare Marzy, Nowe Marzy, Michale, Mniszek, Polskie Stwolno.

Na dotację duszpasterza w Górnej Grupie składa się: ob­szar roli, wynoszący 18,15,60 ha i akcydens. Areał 0,31,20 leżący we wsi samej, oraz teren, przeznaczony pod przyszły kościół, wkońcu dom robotniczy wraz z przylegającymi zabudowaniami i ogrodem (0,47,80 ha) służyć będą na cele nowej parafji.

Powyższy dekret wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 1933. Wierni powyżej wymienionych wiosek tracą swą dotychczasową przynależność parafjalną od 15 stycznia 1934.

 

PELPLIN, dnia 18 grudnia 1933.

+ Stanisław Wojciech,

Biskup Chełmiński.