Bierzmowanie Drukuj
Wpisany przez Proboszcz   
niedziela, 25 listopada 2012 23:30
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.parafiakleosin.pl/images/stories/bierzmowanie.jpg

bierzmowanie.jpg

Bierzmowanie jest drugim, sakramentem wprowadzającym nas w dojrzałe życie chrześcijańskie. W księdze Dziejów Apostolskich czytamy, że Apostołowie modlili się nad ochrzczonymi, wkładali na nich ręce i otrzymywali Ducha Świętego" (Dz 8,17). Bierzmowanie uzupełnia zatem łaskę chrztu i daje w darze Ducha Świętego"
(Dz 2,38). Kościół poucza, że bierzmowanie ściślej wiąże z Kościołem", dlatego też jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KK 11). Dlatego nowy katechizm poucza, że Bierzmowanie jest to sakrament, który udoskonala łaskę chrztu; dzięki niemu otrzymujemy Ducha Świętego, który utwierdza nas w synostwie Bożym, i pomaga nam odważniej dawać świadectwo o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem".

Wymagane dokumenty do przyjęcia bierzmowania:

  • świadectwo chrztu
  • zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii, w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii.

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w parafii miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody swojego księdza proboszcza.

Dokumenty należy złożyć w kancelarii parafialnej w trakcie przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Udzielanie Sakramentu Bierzmowania młodzieży następuje w trzeciej klasie gimnazjum. Przyjęcie bierzmowania poprzedzone jest katechezą szkolną oraz trzyletnią formacją parafialną, na którą składają się katecheza liturgiczna, żywy udział w Liturgii Kościoła (Eucharystia, nabożeństwa, modlitwa), udział w rekolekcjach parafialnych oraz zaangażowanie w życie własnej Parafii.

Poprawiony: poniedziałek, 25 maja 2015 09:14