Parafia Rzymskokatolicka św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Górnej Grupie

  • Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
Ogłoszenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Proboszcz   
piątek, 03 kwietnia 2020 12:03


Ogłoszenia Duszpasterskie

III Niedziela Wielkanocy


1. W piątek rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali w tygodniu po Mszy Świętej o godz. 17.00 a w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11:00.


2. We wspomnienie Świętego Józefa Robotnika, 1 maja. Msza Święta o godz. 17.00.


3. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny w tym roku obchodzimy w sobotę 2 maja br. Msze Święte tego dnia (w sobotę) w naszym kościele będą sprawowane o godz. 10:00 oraz o godz. 17:00. Podczas liturgii ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.


4. W sobotę przypada również doroczny Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny.


5. W przyszłą niedzielę, 3 maja, przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. Tak zwana Niedziela Dobrego Pasterza rozpocznie Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.

SZCZĘŚĆ BOŻE!

 

 

 

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ (kliknij i przejdź na stronę Facebooka naszej parafii)

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA!!!


Wielkanoc to czas odradzania się wiary w miłość Chrystusa i dobro drugiego człowieka. To czas radości, ponieważ świętujemy najbardziej niezwykłe wydarzenie, jakie mogło się wydarzyć i się wydarzyło. CHRYSTUS, który zmartwychwstał żyje pośród nas, swojego ludu. Dlatego jestem wezwany do tego aby pomimo wszystko RADOWAĆ się tym wydarzeniem, niezależnie od tego jak ciężkie jest moje życie, zewnętrznie czy wewnętrznie. Jak bardzo jestem udręczony, zasmucony i nie do radości mi jest.


To jeżeli jestem wyzwolony, choć trochę z mojego egoizmu, to jestem dziś wezwany do UWIELBIENIA BOGA, do DZIĘKCZYNIENIA BOGU. Za to niezwykłe wydarzenie, które jest źródłem mojej NADZIEI. Bo jeden z pośród nas, będąc równocześnie SYNEM BOŻYM z moim ciałem, z moją naturą, z moim człowieczeństwem, przeszedł już na drugą stronę, po drodze zmiażdżywszy śmierć, grzech i szatana.


Powierz, więc Jemu swoją drogę, zaufaj Mu, a ON sam będzie działał. Odrzuć od siebie wszelki smutek i raduj się ze świętymi a także razem z twoimi najbliższymi, że Jezus zwyciężył śmierć, że zmartwychwstał.


Otwórz swoje serce na RADOŚĆ Jego zmartwychwstania i wprawiaj innych w zdumienie i zadziwienie nad Jego miłością i wiernością.


Błogosławionych i radosnych świąt Wielkanocnych wraz z modlitewną pamięcią życzy Wszystkim o. Krzysztof - proboszcz i o. Tomasz.
OGŁOSZENIA NA WIELKI TYDZIEŃ


Pelplin, 01.04.2020 r.DEKRET BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DOTYCZĄCY CELEBRACJI WIELKIEGO TYGODNIA
W CZASIE EPIDEMII (wybrane punkty)


Biorąc pod uwagę przepisy prawa kościelnego, w tym wskazania Kongregacji
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz ograniczenia wynikające z prawa państwowego, proszę, aby w diecezji pelplińskiej w czasie celebracji Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego przestrzegane były następujące zasady:


Należy zachowywać Wytyczne zatwierdzone przez Biskupa Pelplińskiego dnia 25 marca 2020 r.
Liczba uczestników w czasie liturgii w kościele ograniczona do 5 osób.


W Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. Należy zrezygnować z procesji, a palmy pobłogosławić tylko znakiem krzyża, bez używania wody święconej.


Należy zachęcić wiernych do uczestnictwa w liturgii Triduum Paschalnego za pośrednictwem środków społecznego przekazu.


Celebracje liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku oraz Wigilii Paschalnej odbywają się tylko w kościołach parafialnych.


Stolica Apostolska udzieliła pozwolenia, aby w Wielki Czwartek każdy kapłan mógł sprawować Mszę Świętą nawet bez udziału wiernych.


W Wielki Czwartek należy opuścić obrzęd obmycia nóg oraz procesję z Najświętszym Sakramentem. Nie urządza się „ciemnicy”. Najświętszy Sakrament pozostaje w zamkniętym tabernakulum.


Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa liturgii wielkopiątkowej. Pozostali uczestnicy wspólnie oddają cześć Krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając stosowną pieśń.


Na zakończenie liturgii wielkopiątkowej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem śpiewa się suplikacje. Według rozeznania proboszcza można przygotować skromny Grób Pański. Należy również umieścić informację, że cześć Krzyżowi oddawana jest wyłącznie przez ukłon lub przyklękniecie.


W czasie Triduum Paschalnego - o ile jest taka możliwość - można udzielać Komunii świętej również poza liturgią wiernym, którzy są obecni w kościele.


W Wielką Sobotę w parafiach nie należy organizować błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny (ani w kościele, ani poza kościołem). W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej w czasie wielkanocnego śniadania.


W celebracji Wigilii Paschalnej należy opuścić rozpalenie ogniska i procesję z paschałem. Liturgia rozpoczyna się w prezbiterium, gdzie kapłan błogosławi ogień od palącego się np. znicza, przygotowuje paschał i zapala go, mówiąc „Niech światło Chrystusa…”. Po wypowiedzeniu powyższych słów zapala się wszystkie światła w kościele, a paschał umieszcza się na świeczniku.


Następnie ma miejsce Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Liturgia słowa odbywa się według zwykłego porządku, ze zmniejszoną liczbą czytań starotestamentalnych do dwóch lub trzech. Nie można opuścić czytania z 14 rozdziału Księgi Wyjścia.


Zgodnie z dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 25 marca 2020 r. liturgia chrzcielna jest ograniczona jedynie do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Nie sprawuje się sakramentu chrztu.


Na zakończenie liturgii opuszcza się procesję rezurekcyjną. Kapłan błogosławi Najświętszym Sakramentem zgromadzonych, a następnie - wychodząc przed kościół - całą wspólnotę parafialną.


Dla wszystkich nas, przeżywanie w tym roku Misterium Paschalnego będzie trudnym doświadczeniem, jednakże przepełnione wiarą może umocnić w naszych sercach nadzieję i miłość. Na czas owocnego przeżywania misteriów Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana z serca błogosławię.Ryszard Kasyna

Biskup PelplińskiOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WIELKI TYDZIEŃ AD2020Informujemy, że wszystkie celebracje Wielkiego Tygodnia w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i Stolicą Apostolską oraz z wytycznymi Biskupa Pelplińskiego będą sprawowane z ograniczaną liczbą uczestników, maksymalnie 5 osób (nie licząc księży i liturgicznej służby ołtarza).

BARDZO PROSIMY KAŻDEGO, BY WIDZĄC W KOŚCIELE JUŻ PIĘĆ OSÓB,
SAMEMU NIE BRAĆ UDZIAŁU W ZGROMADZENIU !!!


Duszpasterstwo w naszej parafii kieruje się następującymi wskazaniami:


Ks. Ryszard Kasyna - Biskup Pelpliński do odwołania udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z epidemią.

Zachęcamy wiernych do duchowego uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

Msze św. odprawiamy we wszystkie dni tygodnia w dotychczasowych godzinach według wcześniej zamówionych intencji. Do uczestnictwa w liturgii w kościele zapraszamy ewentualnie osoby, które przychodzą ze względu na zamówioną intencję mszalną. Jednak nie więcej niż 5 osób. Pozostałych Wiernych gorąco prosimy o pozostanie u siebie i modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji lub radiu.


Kancelaria parafialna od dnia 01 kwietnia br. pozostaje zamknięta. W dotychczasowych godzinach urzędowania proboszcz pełni dyżur telefoniczny, nr telefonu 52 332 56 14

SPOWIEDŹ odbywa się w kościele w pierwszej ławce po lewej stronie od Ołtarza, z zachowaniem bezpiecznej odległość między penitentem a spowiednikiem. * Należy zachować w kolejce do spowiedzi odstęp 6 ławek od osoby spowiadającej się i odstęp 3 ławek od kolejnych osób przygotowujących się do spowiedzi.


W dni powszednie spowiadamy: od 01 – do 08 kwietnia br. w godz. 16:30 – 16:55 (do Mszy św. o godz.17.00) oraz od godz.17:30 do godz. 18:00. W niedziele pół godziny przed każdą Mszą św. Nie spowiadamy podczas Mszy św. W kościele może przebywać maksymalnie 5 osób.


W związku z zaistniałą sytuacją informujemy równocześnie, iż spowiedź wielkanocną można odłożyć na czas po ustaniu pandemii. W Polsce spowiedź i Komunia Święta wielkanocna mogą być praktykowane przez wiernych aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która w tym roku przypada 7 czerwca.


W przypadku zagrożenia życia jesteśmy zawsze gotowi śpieszyć z posługą kapłańską. Zawieszone zostaje wspólne celebrowanie w niedziele Gorzkich Żali i w piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania. Informujemy o możliwości uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej poprzez transmisję z Kościoła Św. Krzyża Warszawie w I programiePolskiego Radia w każdy piątek o godz. 18.30.


W chwili obecnej planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.


Każdego dnia w Kościele Domowym, jakim jest RODZINA o godzinie 20.30 łączmy się na modlitwie różańcowej w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również wszystkich służb zaangażowanych w zwalczanie pandemii koronawirusa.


Postępujmy nadal odpowiedzialnie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich. Niech to trudne doświadczenie, przeżywane w duchu wiary, zjednoczy nas w modlitwie i miłości bliźniego. Pozostańmy w naszych domach. Zachęcamy do łączności duchowej w modlitwie.


Duszpasterze: o. Krzysztof i o. Tomasz.KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA:


Podczas uczestniczenia we Mszy św. podczas transmisji, przyjmowana jest Komunia duchowa! To akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa


w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii.Wytłumaczenie do KOMUNII DUCHOWEJ:


W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można, – jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej – wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu.


Odpowiednią sytuacją jest uczynienie tego w trakcie uczestnictwa w transmisji Mszy św. (ale UCZESTNICTWA – a nie tylko oglądania z robieniem jednocześnie innych rzeczy…).

W innych przypadkach zacząć warto od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem komunii duchowej odmówić Modlitwę Pańską oraz „Panie, nie jestem godzien…”.ŻAL DOSKONAŁY


Wytłumaczenie do „ŻALU DOSKONAŁEGO”:

Częścią Tradycji Kościoła katolickiego jest przekonanie, że „żal doskonały”, czyli taki, który przeżywamy ze względu na miłość do Boga, połączony z pragnieniem spowiedzi, skutkuje odpuszczeniem grzechów ciężkich.


Katechizm Kościoła Katolickiego naucza w nr 1452: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany ‘żalem doskonałym’ lub ‘żalem z miłości’ (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” ZATEM: W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:


1) wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty
(z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej możliwej okazji);


2) zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich
w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);


3) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy;


4) [pożyteczne, lecz niekonieczne:] przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy;


5) przyjąć Komunię świętą (sakramentalnie lub duchowo).*** STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH
W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII ***


Przy spełnieniu warunków, które wierny winien spełnić celem otrzymania odpustu zupełnego: nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu; być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego przekazu podczas celebracji Mszy Świętej, Różańca Świętego, Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności lub przynajmniej odmówić Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwania do Najświętszej Maryi Panny, przy jednoczesnym ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich; mieć wolę wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

Poprawiony: piątek, 01 maja 2020 10:00
 
Polityka Cookies PDF Drukuj Email
Wpisany przez Proboszcz   
sobota, 31 stycznia 2015 00:00

Używamy cookies - możesz się nie zgodzić - więcej info.

Poprawiony: poniedziałek, 06 lutego 2017 17:50
 

Porządek nabożeństw

Msze Święte

 

Niedziela i święta:

7:45

9:30 - Msza Święta z udziałem dzieci

11:00 - Msza Święta - suma

Święta „zniesione" :

10:00, 17:00

Dni powszednie:

17:00

Nabożeństwa:

- Nabożeństwa do Matki Bożej fatimskiej - 13. każdego miesiąca
- Nabożeństwa różańcowe
- Nabożeństwa majowe
- Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II - 27. każdego miesiąca

Kancelaria parafialna

Biuro parafialne

 

czynne:

wtorek i czwartek

od godz. 17.45 do godz. 18.30

Środa rano:

od godz. 9.00 do godz. 10.00


Poniedziałek, Sobota i Niedziela: nieczynne

 

Katecheza dla rodziców i chrzestnych:

Piątek godz. 18.00

Sprawy naglące jak np. zgłoszenia pogrzebu

czy udzielenia Sakramentu Namaszczenia Chorych

można zgłaszać poza godzinami urzędowania.